Relacje z wycieczek, rajdów, wypraw, spotkań

 

Relacja z obchodów 110 lat Krajoznawstwa i Turystyki w dniach 16 i 17.06.2023r.

W dniu 17 czerwca 1913 roku z inicjatywy prawników Cyryla Ratajskiego i Bernarda Chrzanowskiego w Poznaniu powołano Towarzystwo Krajoznawcze, którego działalność zapoczątkowała zorganizowany ruch krajoznawczo turystyczny na ziemiach zaboru pruskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę już w grudniu 1919 roku zostaje ono przemianowane na Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, którego pierwszym prezesem został prof. Stanisław Pawłowski.

Po II wojnie światowej działalność Oddziału Poznańskiego PTK już 20 listopada 1945 roku reaktywował Franciszek Jaśkowiak, jednocześnie zostając jego prezesem.

Jednak przełom w dziejach poznańskiego i szerzej wielkopolskiego ruchu krajoznawczo turystycznego miał miejsce 18 marca 1951 roku. Wtedy to w poznańskiej Palmiarni doszło do zjednoczeniowego zjazdu delegatów Okręgu Poznańskiego dwóch odrębnych organizacji: Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego i Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze. Pierwszym prezesem Okręgu Poznańskiego PTTK został Bernard Lisiak.

Nieco wcześniej, bo 17 grudnia 1950 roku w Warszawie na wspólnym zjeździe delegatów PTK i PTT dokonano połączenia obu Towarzystw w Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze.

Obecnie Oddział Poznański PTTK jest spadkobiercą tradycji i kontynuatorem bogatego dorobku swoich wybitnych poprzedników.

W czerwcu 2023 roku przypada jubileusz 110 lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w przeddzień rocznicy, 16 czerwca b.r. na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Wojnowicach w gminie Opalenica w powiecie nowotomyskim. Patronem szkoły jak i Oddziału Poznańskiego PTTK jest urodzony w Wojnowicach Bernard Chrzanowski - adwokat, działacz społeczny, senator R.P.

Przed Głazem Pamięci patrona Bernarda Chrzanowskiego zgromadziło się liczne grono uczennic, uczniów i nauczycieli szkoły oraz działaczy Oddziału Poznańskiego PTTK. Wysoką rangę uroczystości podkreśliła obecność Wojewody Wielkopolskiego Michała Zielińskiego, przedstawicieli Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Poznania oraz lokalnego samorządu. Zarząd Główny PTTK reprezentował Jacek Trzoch.

Uroczystość jubileuszową zainaugurowano odśpiewaniem przez młodzież hymnu szkoły a uświetniła ją obecność licznych pocztów sztandarowych. Przy Głazie Patrona wiązanki kwiatów złożyli delegaci szkoły, Oddziału Poznańskiego i kilku Oddziałów z Wielkopolski oraz lokalnego samorządu.

Prezes Oddziału Poznańskiego PTTK dr Lech Drożdżyński krótko przypomniał sylwetkę Bernarda Chrzanowskiego. Zabierając głos Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński podkreślił jak duże znaczenie dla młodzieży ma poznawanie i praca na rzecz swojej małej ojczyzny.

Następnie uroczystość jubileuszową kontynuowano w sali gimnastycznej szkoły.

Prezes O.P. PTTK dr Lech Drożdżyński serdecznie powitał wszystkich zgromadzonych a następnie głos zabrał wojewoda Michał Zieliński. Jubileusz był okazją do wręczenia wyróżnień osobom i instytucjom zasłużonym dla PTTK. W imieniu Ministra Sportu i Turystyki wręczył on Odznakę Honorową "Za Zasługi dla Turystyki": Magdalenie Lipińskiej, Ryszardowi Rurce, Januszowi Rochowskiemu, Krzysztofowi Strużynie i Henrykowi Kulinowskiemu z O.P. PTTK. Z rąk prezesa Oddziału Poznańskiego odznakę "Za Zasługi dla Oddziału Poznańskiego PTTK" otrzymali obecni na uroczystości: Wojewoda Wielkopolski Michał Zieliński, Kierownik Oddziału Turystyki Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Andrzej Kaleniewicz, Dyrektor Wydziału Sportu Urzędu Miasta Poznania Ewa Bąk, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński i Burmistrz Opalenicy Tomasz Szulc i redaktor sportowy Radia Poznań Krzysztof Ratajczak. Dyplomy "Za Zasługi dla Oddziału Poznańskiego PTTK" otrzymali: Sołtys Wojnowic Ryszard Piotrowski, Dyrektor szkoły w Wojnowicach Aldona Baranowska i prezes firmy "Gminne Składy" Opalenica Piotr Wojciechowski. Szkoła w Wojnowicach uhonorowana została przez ZG PTTK Medalem "Za Pomoc i Współpracę".

Na ręce prezesa Oddziału Poznańskiego PTTK jubileuszowe życzenia i okolicznościowe upominki złożyli obecni na uroczystości zaproszeni goście: Wojewoda Wielkopolski, samorządowcy, przedstawiciele stowarzyszeń i Oddziałów PTTK z Poznania i Wielkopolski.

Prezes Oddziału Poznańskiego PTTK dr Lech Drożdżyński wygłosił referat okolicznościowy przybliżając zgromadzonym najważniejsze wydarzenia ze 110 letniej historii krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu w oparciu o stosowne wydane drukiem krótkie opracowanie historyczne, które następnie rozdał uczestnikom jubileuszowego spotkania.

W części artystycznej wystąpił szkolny chór i soliści pod kierunkiem swojej opiekunki a ponadto młodzież przygotowała prezentację o patronie szkoły Bernardzie Chrzanowskim w ciekawej konwencji relacji reporterskiej ze spotkania towarzyskiego uczniów i nauczycieli szkoły.

Kulinarnym podsumowaniem obchodów jubileuszu był pyszny poczęstunek przygotowany przez miejscowe Koło Gospodyń Wiejskich, którego ozdobą był okazały tort.

Obchody jubileuszu 110 lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu odbywały się pod honorowym patronatem Wojewody Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego, Prezydenta Miasta Poznania, Starosty Poznańskiego, Starosty Nowotomyskiego, Kuratorium Oświaty w Poznaniu i Urzędu Gminy Suchy Las. Patronat medialny Przeglądu Powiatu Nowotomyskiego i Radia Poznań.

Jak na prawdziwych turystów przystało, kontynuowaliśmy nasze święto następnego dnia w sobotę 17 czerwca Jubileuszowym Zlotem Turystów z udziałem grup: motorowej, rowerowej, autokarowej, pieszej a nawet kajakowej w Zespole Pałacowo - Parkowym w Biedrusku. Tu miała miejsce biesiada turystyczna z ciepłym poczęstunkiem i wspólnymi śpiewami przy akompaniamencie gitary a także konkursy zręcznościowe. W programie zlotu znalazły się też: spacer Ścieżką Ojców Niepodległości Polski oraz zwiedzanie miejscowego Muzeum Wojskowego i Narodowego Panteonu Powstania Wielkopolskiego 1918/1919. Podsumowanie zlotu odbyło się na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego. Prezes Oddziału Poznańskiego PTTK dr Lech Drożdżyński wręczył wyróżnienia: ZG PTTK - Złotą Odznakę "Zasłużony Pracownik PTTK" Renacie Dehr Jaskólskiej i Dyplom O.P. PTTK "Za Zasługi dla Oddziału Poznańskiego PTTK" właścicielowi Pałacu Biedrusko Janowi Kucharskiemu. Komandor zlotu Ryszard Rurka wręczył nagrody książkowe zwycięzcom konkursów zręcznościowych a prezes dr Lech Drożdżyński podsumowując zlot i całość obchodów jubileuszu 110 lecia krajoznawstwa i turystyki w Poznaniu podziękował wszystkim jego współorganizatorom za pracę i zaangażowanie. Ostatecznie komandor zlotu, wiceprezes zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK Ryszard Rurka ogłosił zlot za zamknięty i tym samym obchody jubileuszu 110 lecia krajoznawstwa i turystyki przeszły do historii.

Nadszedł czas na twórczą kontynuację codziennej pracy społecznej dla dobra ogółu społeczności. Zapraszamy do galerii.

 


Spotkanie Noworoczne Oddziału Poznańskiego PTTK

W piątek 20 stycznia 2023 roku na zaproszenie prezesa i zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK w gościnnych progach siedziby Klubu Osiedlowego "Krąg" Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” przy ul. Dmowskiego 37 odbyło się uroczyste Spotkanie Noworoczne grupy niemal czterdziestu działaczy naszego Oddziału i zaproszonych gości.

Zgromadzonych na czele z Członkiem Honorowym PTTK Stanisławem Chwalińskim i delegatem naszego Oddziału na XX Walny Zjazd PTTK Piotrem Sroką powitał prezes zarządu Oddziału Poznańskiego PTTK dr Lech Drożdżyński. W gronie naszych gości obecni byli: dr Ewa Mucha - Szajek, wicekanclerz Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, Andrzej Kudlaszyk, prezes Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK i gospodarze lokalu: były – Janusz Heller i obecny – Wojciech Wysocki kierownik Osiedlowego Klubu „Krąg”.

Prezes Lech Drożdżyński podsumował działalność Oddziału w minionym 2022 roku i wskazał na ważne wydarzenia organizacyjno programowe w roku bieżącym. O szczegółach stojących przed nami zadań, w kontekście przypadających kilku ważnych jubileuszy, poinformowali krótko kolejno trzej wiceprezesi zarządu: Stefan Żurek, Krzysztof Strużyna i Ryszard Rurka. Spotkanie było też dobrą okazją do wręczenia wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym.

Prezesi Lech Drożdżyński i Stefan Żurek wręczyli: medal 'Za Zasługi dla Oddziału Poznańskiego PTTK" Januszowi Hellerowi, długoletniemu (1985 - 2022) kierownikowi Klubu "Krąg", dzięki któremu nasza owocna współpraca trwa już ponad czterdzieści lat, oraz dyplomy "Za Zasługi dla Oddziału Poznańskiego PTTK": nowemu kierownikowi Klubu "Krąg" - Wojciechowi Wysockiemu, a także Ewie Konopińskiej z Koła PTTK nr 1 i Zuzannie Refermat za wieloletnie zaangażowanie w organizację i prowadzenie niedzielnych wycieczek krajoznawczych w okolicach Poznania.

Wśród grona osób, którym wręczono również podziękowania, była wielce zasłużona dla Oddziału Poznańskiego PTTK koleżanka Janina Łukaszczyk, obecna w Towarzystwie już od 60 lat.

Podsumowując doroczne spotkanie prezes Lech Drożdżyński wskazał kierunki rozwoju naszego Oddziału i stojące przed jego działaczami wyzwania oraz zadania do realizacji w dobie postępujących naturalnych zmian współcześności. Tradycja oraz długa i bogata historia 110 lat zorganizowanej turystyki w Poznaniu jest dla nas wszystkich wielkim zobowiązaniem.

Po części oficjalnej spotkania prezes Lech Drożdżyński zaprosił wszystkich na poczęstunek. Toast za pomyślność naszej przyszłości rozpoczął drugą część naszego spotkania. O bogactwo gastronomiczno-cukierniczych łakoci na stołach zadbało czworo studentów Wyższej Szkoły Hotelarstwa i Gastronomii, której prezes dr Lech Drożdżyński jest prorektorem - dziękujemy. Wspaniały tort - urodzinowa niespodzianka zaskoczył nie tylko Jubilata!

Spotkanie w drugiej jego części było niecodzienną okazją do spontanicznych rozmów i wymiany myśli w ważnych dla nas sprawach dotyczących działalności Oddziału wśród zgromadzonych osób, które nieczęsto mają okazję spotykać się ze sobą w tak licznym gronie.

Podziękowania dla organizatorów spotkania oraz gospodarzy Klubu „Krąg” i do zobaczenia za rok. Zapraszamy do galerii.

 


Uroczysta msza święta w Katedrze Poznańskiej z okazji 210 rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 25-lecia istnienia Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.

6 stycznia 2023 roku, w świąteczny poranek Trzech Króli, w Katedrze Poznańskiej odprawiona została uroczysta msza święta z okazji 210-rocznicy urodzin Hipolita Cegielskiego oraz 25-lecia istnienia Towarzystwa Hipolita Cegielskiego za żyjących oraz tych, którzy już odeszli... Członków i Przyjaciół Towarzystwa. W gotyckim wnętrzu Katedry pw. Świętych Piotra i Pawła, w niezwykle podniosłym nastroju, w asyście pocztów sztandarowych, w dniu urodzin Hipolita Cegielskiego, zostały zainaugurowane tegoroczne wydarzenia jubileuszowe upamiętniające wspaniałą postać Patrona Towarzystwa Hipolita Cegielskiego.

Wśród pocztów sztandarowych zgromadzonych w nawie głównej Poznańskiej Katedry, poczesne miejsce zajął sztandar Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, które w bieżącym roku będzie obchodzić jubileusz 110-lecia utworzenia Towarzystwa Krajoznawczego w Poznaniu. W poczcie sztandarowym nasze Towarzystwo reprezentowali: Ryszard Rurka, Mieczysław Gano i Edward Poniewski. Obu Patronom naszych Towarzystw przyświecały podobne ideały, więc i my idąc ich śladami, wspierając się wzajemnie w naszych współczesnych działaniach, możemy nadal wędrować wytyczonymi przez nich ścieżkami. Zapraszamy do galerii.


Obchody 104 rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego w Warszawie - 28.12.2022 r.

Dnia 28.12.b. r. w Warszawie odbyły się uroczystości z okazji święta państwowego Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Uczestniczyła w nich delegacja samorządu Województwa Wielkopolskiego z marszałkiem Markiem Woźniakiem, Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918 - 1919 z prezesem zarządu Oddziału Wielkopolskiego Wawrzyńcem Wierzejewskim oraz liczne delegacje organizacji pozarządowych: kombatantów, harcerzy Chorągwi Wielkopolskiej ZHP, w tym przedstawiciele i sztandar Oddziału Poznańskiego PTTK.

W samo południe w kościele Dominikanów przy ul. Freta odprawiona została uroczysta msza święta. Następnie na Placu Piłsudskiego przy Grobie Nieznanego Żołnierza w asyście pocztów sztandarowych kolejne delegacje złożyły wieńce i wiązanki kwiatów. Ostatnim akcentem obchodów była wizyta na Cmentarzu Wojskowym przy ul. Powązkowskiej przy Pomniku Powstańczym w otoczeniu mogił poległych powstańców, gdzie również złożono wiązanki kwiatów i zapalono znicze. Kształtujemy w ten sposób nową tradycję zachowania ogólnonarodowej pamięci o zwycięskim zrywie bohaterów, którzy wyzwolili Wielkopolskę, do odrodzonej Rzeczypospolitej. Zapraszamy do galerii.


Spotkanie w Muzeum Broni Pancernej

Zarząd Oddziału Poznańskiego PTTK wybrany 10.09.2022 roku na nową XXIII kadencję władz oddziału przyjął jako jeden z głównych swoich celów uatrakcyjnienie działalności kół i klubów oraz pobudzenie aktywności wszystkich członków Oddziału Poznańskiego.

Zarząd Oddziału podjął decyzję o organizacji dwa razy w roku - w terminie: jesień, wiosna - spotkań o charakterze krajoznawczo poznawczym dla wszystkich członków naszego Oddziału. Pierwszą propozycją było spotkanie w dniu 26.11. b. r. na terenie Muzeum Broni Pancernej - Oddział Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. 3 Pułku Lotniczego w Poznaniu. Gospodarzem spotkania był kolega Piotr Sroka z Koła Przewodników PTTK im. Marcelego Mottego.

W sobotni poranek zgromadziło się 36 osób z: Koła Przewodników im. Marcelego Mottego, Koła PTTK nr 86 przy Urzędzie Wojewódzkim, Klubu Turystyki Rowerowego "Sigma", Klubu Motorowego "Przemysław" i Klubu Górskiego "Grań" działających w Oddziale Poznańskim PTTK a także członkowie zarządu Oddziału z jego prezesem dr Lechem Drożdżyńskim na czele. Ekspozycja bogatych zbiorów muzeum prezentowana jest w czterech pawilonach i częściowo „na świeżym powietrzu”. Ich ciekawą historię i wiele związanych z nią ciekawostek bardzo interesująco przedstawił nam kolega Piotr Sroka, przewodnik będący jednocześnie pracownikiem muzeum. Wszyscy byliśmy pod wielkim wrażeniem jego ogromnej wiedzy, jaką zaprezentował nam w toku niemal dwugodzinnej prezentacji ekspozycji

Po jej zakończeniu w samo południe udaliśmy się niemal wszyscy do pobliskiej restauracji Vegas. Tu przy wcześniej zarezerwowanych stolikach i indywidualnie zamawianym menu kontynuowaliśmy nasze towarzyskie spotkanie. Rozmowy toczyły się w spontanicznie ukształtowanych grupach osób i na zupełnie dowolne tematy. Pełna swoboda i brak jakichkolwiek ograniczeń w kontaktach osobistych - być może tego właśnie najbardziej brakuje nam na programowych spotkaniach w naszych Kołach i Klubach, gdzie nie ma możliwości, aby ze sobą po prostu pogadać, a dzisiaj dzięki udziałowi osób z różnych środowisk można było wzajemnie się poznać.

Taka właśnie idea przyświecała zarządowi Oddziału Poznańskiego PTTK, kiedy podejmował inicjatywę organizacji takiego spotkania. Ponieważ wzbudziło ono spore zainteresowanie naszych członków, inicjatywa ta będzie kontynuowana w przyszłości. Następne nasze spotkanie poznawczo integracyjne zarząd O. P. PTTK zaplanuje na wiosnę 2023 roku - do zobaczenia! Zapraszamy do galerii.