Władze Oddziału Poznańskiego PTTK

Władze Oddziału Poznańskiego PTTK im. Bernarda Chrzanowskiego wybrane na XXIII Zjeździe w dniu 10 wrzesnia 2022 roku

Zarząd Oddziału

LP Imię i nazwisko Funkcja
1 Lech Drożdżyński Prezes
2 Ryszard Rurka Wiceprezes
3 Krzysztof Strużyna Wiceprezes
4 Stefan Żurek Wiceprezes
5 Marek Peta Skarbnik
6 Magdalena Lipińska Sekretarz
7 Renata Dehr-Jaskólska Członek
8 Henryk Kulinowski Członek
9 Edward Poniewski Członek
10 Janusz Rochowski Członek
11 Urszula Winiecka Członek

Komisja Rewizyjna

LP Imię i nazwisko Funkcja
1 Marek Kokoć Prezes
2 Wiesława Kil Wiceprezes
3 Mirosława Rakoniewska Sekretarz
4 Bogumiła Baranowska Członek
5 Ewa Tomaszewska Członek