Kadencja

Na zebraniu sprawozdawczo-wyborczym
8 listopada 2016 r. powołano ZARZĄD:

Stanisław Dankowski – prezes
kontakt:

staszko4810@wp.pl

Mariusz Kimmel – wiceprezes
kontakt:

mkimmel@wp.pl

Janusz Rochowski – sekretarz
kontakt:

janusz-rochowski@wp.pl

Elżbieta Piwońska – skarbnik
kontakt:

epiwonska@o2.pl

Teresa Piechowiak – gospodarz

KOMISJA REWIZYJNA

Edward Poniewski – przewodniczący
kontakt:

ewatour@vp.pl

Maciej Nowak – członek

Jan Kielar – członek
kontakt:

jaskielar@wp.pl