Wielkanoc 2021

Gdy wokół przyroda nieśmiało powraca wraz z wiosną do życia,
życzę budzącej się z covidowego odrętwienia, wrażliwości na Piękno.
To tylko ciało sponiewierane ograniczeniami czuje się jak przywalone kamieniem,
życzę więc szczerej radości w sercu wspomaganej odwagą płynącą z Miłości!