Wieczór ze zdjęciami przy kawie

13 lutego w klubie na Przyjaźni 5d o godz. 18.00 odbędzie się prelekcja –

Wędrówka przez polskie góry

Pokaże zdjęcia i opowie L. Zagórski