598. spotkanie klubowe

598. spotkanie klubowe
6 edycja konkursu fotograficznego
prelekcja – „WYCIECZKI O.Z.K.G. PTTK” – S. Dankowski