597. spotkanie klubowe

4 grudnia odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.

Prelekcja: „Wspomnienia z wakacji” wygłosi M. Kimmel.