596. spotkanie klubowe

6 listopada odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.

Prelekcja: „Kaukaz” wygłosi J. Rochowski.