587. spotkanie klubowe

6 lutego odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłosi Piotr Figlarz–Góry w obiektywie Piotra Figlarza