586. spotkanie klubowe

2. stycznia odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłosi Stanisław Dankowski– Prelekcję wygłosi Stanisław Dankowski–  Wycieczki OZKG PTTK