585. spotkanie klubowe

5. grudnia odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłosi Stanisław Dankowski– Alpy Karnickie i Dolomity cz. 2.