572. spotkanie klubowe

3. października odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłosi Stanisław Dankowski– Alpy Karnickie i Dolomity.