Odszedł do Pana

W dniu 3 maja 2017 r po długiej i ciężkiej chorobie zmarł

kol. Mieczysław Szczeciński

Pogrzeb odbędzie się 10 maja 2017 r o godzinie 13:30 na cmentarzu Miłostowskim (od strony ul. Warszawskiej)

Urodził się 28.08.1927 roku w Poznaniu, jako syn Stanisława i Heleny.

Po studiach na SGPiS w Warszawie uzyskał tytuł magistra ekonomii informatyki.

Do PTTK wstąpił w 1953 roku uprawiając indywidualnie turystykę górską, pieszą i narciarską. W 1970 roku, po ukończeniu kursu zdobył uprawnienia przodownika turystyki górskiej i wstąpił do Klubu Górskiego „Grań”. Posiada uprawnienia na wszystkie grupy górskie w Polsce i Tatry Słowackie. Był członkiem Klubu Wysokogórskiego w Poznaniu, posiada Kartę Taternika i uprawnienia Tatrzańskiego Parku Narodowego do prowadzenia wycieczek w Tatry. Posiada odznaki turystyki kwalifikowanej: NON brązową, GON brązową, OTP brązową, GOT dużą złotą i „za wytrwałość”. był Honorowym Przodownikiem Turystyki Górskiej (GOT) i Honorowym Członkiem Klubu Górskiego „Grań”.

W latach 1971 – 1986 prowadził wiele obozów górskich w kraju i za granicą, w Beskidy, Sudety, Tatry, Rodopy i Starą Płaninę. Był zdobywcą kilku szczytów w Alpach, Pirenejach i szczytu Kilimandżaro w Afryce.

Wiele lat propagował turystykę górską i zdobywanie odznak PTTK poprzez prelekcje w kołach i klubach, a wcześniej w ramach Wielkopolskiego Indywidualnego Rajdu Górskiego, organizowanego przez Oddział Poznański PTTK. Wygłaszał też prelekcje na temat znanych ludzi gór. Zgromadził ciekawy zbiór literatury na temat kwiatów, gór zimą, wód tatrzańskich, wypraw klubowych i innych. W latach 1974 – 1976 przewodniczył komisji rewizyjnej Klubu Górskiego „Grań” i był członkiem Terenowego Referatu Weryfikacyjnego GOT przy Oddziale Poznańskim PTTK.

Za zasługi w pracy społecznej i zawodowej otrzymał m. in.: Odznakę „100 lecia. Zorganizowanej Turystyki w Polsce” w 1973 roku, Odznakę Honorową ,Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” w 1988 roku, Honorowy Dysk WKFiT w Poznaniu w 1990 roku, Złoty Krzyż Zasługi w 1989 roku.

Zmarł 3 maja 2017 roku w Poznaniu.