578. spotkanie klubowe

9 maja odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłoszą E. i S. Głowacz. Tytuł prelekcji – Szkocja.