577. spotkanie klubowe

4 kwietnia odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe w KO „Krąg” przy ul. Dmowskiego.
Prelekcję wygłosi S Waszkowiak. Tytuł prelekcji –  Czad.