Ognisko z okazji Dnia Kobiet.

Zapraszamy na ognisko z okazji któreś tam rocznicy likwidacji Dnia Kobiet w Klubie Górskim „Grań” w Poznaniu.

Ognisko odbędzie się w sobotę 11 marca na Szelągu przy plaży nad Wartą. Dojście od ul. Ugory lub od ul. Serbskiej przy Warcie. Ogniskowy krąg jest przy ul. Nadbrzeże.

Zaczynamy od około 16.00.

Kto może, niech przyciągnie trochę chrustu.

Barbara Lis.