576. spotkanie klubowe

7 marca odbędzie się comiesięczne spotkanie klubowe.
Prelekcję wygłosi K. Flaczyński. Tytuł prelekcji – Himalaje.